ARCHIEFVARIA                            Archiefvondsten Overkwartier van Gelre
 

KLIK VOOR DE GEWENSTE  ONDERWERPEN IN DE INDEX OP DE RUBRIEK HIERBOVEN


INDEX 

klik op de gewenste link om naar de pagina te gaan


100  BAARLO HEERLIJKHEID                                                                                                     

101 Grens vast stelling tweeherig Baarlo in 1738                         

102 Belastingkantoor te Baarlo in 1679

103 Zout verpachting te Baarlo in 1771

104 Hof de Voort te Baarlo 1447

105 Molen op Soeterbeek 1604

106 Het Maashuys te Baarlo 1782

107 Vrijstelling van extraordinaire diensten

108 Moord in Baarlo in 1757

109 Paardendiensten in Baarlo 1726

110 Paardendiensten in Baarlo 1793

111 De Sprunck te Baarlo

112 conflict de Sprunck in 1620

113 Boekenderhof te Baarlo pachtcontracten 1574-1772

114 Het Cruys Valderen en de Enke Voord

115 Bouw van een brug te Baarlo in 1773 

116 De perikelen  rond de bouw van een gevangenis en de onenigheid in Baarlo.

117 Onder dwang van militaire executie

118  Pioniersdiensten door inwoners van Baarlo in 1759 


200 BAARLO NA 1794

201 brand te Baarlo in 1826

202 onteigening veerrechten te Baarlo 1815

203 Postkoets te water in de Maas te Baarlo 1824

204 Pachtovereenkomst boerderij Haefackershoff  in 1838

205 Elektriciteit in Baarlo in 1918 

206 Een collectieve veroordeling


300 BAARLO KERK

301 Kerk Baarlo in 1498

302 Kerk Baarlo in 1575

303 aankoop grafkelder onder de kerk door familie van Erp in 1891
304 koster Baarlo in 1657

305 Proclumandum (berichten vanaf de preekstoel)

 

400 KESSEL HEERLIJKHEID

401 prijzen in de 18e eeuw

402 hof de Putting leenverheffing 1750

403 de dood van Willem Heijnen

404 paardendiensten geleverd vanuit Kessel

405 gedwongen levering van hout vanuit Kessel naar Venlo

406 kanon-kogel gevonden in Kessel 2006

407 bascule uit 1657

408 een oude munt uit 1744

409 Hongersnood in Kessel 1729

410 Belastingen Schatlijsten Beestenschat Kessel 1719


500 KESSEL NA 1794

 

600 KESSEL KERK

601 inkomsten Kerk Kessel 15e eeuw uit boerderij hoeff te Oeden gelegen te Helden

602 St. Catharina Altaar Kessel akte van de stichting in 1236

603 Kerkvisitaties

 

700 AMBT KESSEL

701 dorpen in het Ambt Kessel

702 troepen tijdens de Spaande Successie oorlog

703 Tractaat van de Peel 1716

704 lastenverdeling van de dorpen in het Ambt Kessel 1692-1792

 

800 OVERKWARTIER VAN GELRE

801 indeling overkwartier 1580

802 Verkoop van de heerlijkheden in 1673

803 vrijstelling van extraordinaire diensten

804 Tractaat van de Peel (verwijzing)

805 oude notitie betreffende de stad Venlo 1333-1733

806 Landlopers tijdens de Spaanse Successie oorlog


900 DE 2e WERELDOORLOG

901 Herinneringen van een 80-plusser uit de 2 e wereldoorlog