Home
Index
Baarlo Heerlijkheid
Baarlo na 1794
Baarlo kerk
Kessel Heerlijkheid
Kessel  na 1794
Kessel  kerk
Land en Ambt Kessel
Overkwartier v.Gelre
Hist.  documenten
Contactformulier

 

 

 

                                                                                                                                                                                             WEB-LINKS

100  BAARLO HEERLIJKHEID                                                                                              http://www.parochiebaarlo.nl/                                                

101 Grens vast stelling tweeherig Baarlo in 1738                                                                          http://deborcht.baarlo.com/

102 Belastingkantoor te Baarlo in 1679

103 Zout verpachting te Baarlo in 1771

104 Hof de Voort te Baarlo 1447

105 Molen op Soeterbeek 1604

106 Het Maashuys te Baarlo 1782

107 Vrijstelling van extraordinaire diensten

108 Moord in Baarlo in 1757

109 Paardendiensten in Baarlo 1726

110 Paardendiensten in Baarlo 1793

111 De Sprunck te Baarlo

112 conflict de Sprunck in 1620

113 Boekenderhof te Baarlo pachtcontracten 1574-1772

114 Het Cruys Valderen en de Enke Voord

115 Bouw van een brug te Baarlo in 1773

116 De perikelen  rond de bouw van een gevangenis en de onenigheid in Baarlo.

117 Onder dwang van militaire executie.

 

200 BAARLO NA 1794

201 brand te Baarlo in 1826

202 onteigening veerrechten te Baarlo 1815

203 Postkoets te water in de Maas te Baarlo 1824

 

300 BAARLO KERK

301 Kerk Baarlo in 1498

302 Kerk Baarlo in 1575

303 aankoop grafkelder onder de kerk door  van    
       Erp in 1891

304 koster Baarlo in 1657

305 Proclumandum (berichten vanaf de preekstoel)

 

400 KESSEL HEERLIJKHEID

401 prijzen in de 18e eeuw

402 hof de Putting leenverheffing 1750

403 de dood van Willem Heijnen

404 paardendiensten geleverd vanuit Kessel

405 gedwongen levering van hout vanuit Kessel naar Venlo

406 kanon-kogel gevonden in Kessel 2006

407 bascule uit 1657

408 een oude munt uit 1744

409 Hongersnood in Kessel 1729

500 KESSEL NA 1794

 

600 KESSEL KERK

601 inkomsten Kerk Kessel 15e eeuw uit boerderij hoeff te Oeden gelegen te Helden

602 St. Catharina Altaar Kessel akte van de stichting in 1236

 

700 AMBT KESSEL

701 dorpen in het Ambt Kessel

702 troepen tijdens de Spaande Successie oorlog

703 Tractaat van de Peel 1716

704 lastenverdeling van de dorpen in het Ambt Kessel 1692-1792

 

800 OVERKWARTIER VAN GELRE

801 indeling overkwartier 1580

802 Verkoop van de heerlijkheden in 1673

803 vrijstelling van extraordinaire diensten

804 Tractaat van de Peel (verwijzing)

805 oude notitie betreffende de stad Venlo 1333-1733

806 Landlopers tijdens de Spaanse Successie oorlog

 

archiefvaria