ARCHIEFVARIA                            Archiefvondsten Overkwartier van Gelre
 


406

GEDWONGEN LEVERING VAN HOUT  1701

De troepen gaven opdracht aan de schepenen van Kessel om hout te leveren voor pallisaden. Dit hout moest in Venlo worden afgeleverd. Bij nalatigheid werd als straf gedreigd met militaire executie. De commandant Kolonel de Mareschen heeft in het Frans voor ontvangst  getekend.      

"Den Grave ende Prince van Hornes & C. Ordonneren aen de regeerders van Kessel te doen fourneren vijffthien daegen naer de receptie deses, binnen dese stadt in handen van den Collonel Marechal 60 pallisaeden thien voeten lanck ende achtthien duymen in circumferentie van beucken ofte eycken houdt, op pene van militaire Executie in cas van naerlaetentheyt.

Actum Ruremonde den 5 Oktober 1701 geteeckent Le Comte de Hornes

"Den Grave ende Prince van Hornes & C. Ordonneren aen de regeerders van Kessel te doen fourneren acht daegen naer de receptie deses binnen de stadt Venlo in handen Controlleur Mom 144 Fassinen van wyen houdt 8 a. 10 voethen lanck, 30 a. 40. duymen in circumferentie, gebonden met vier Banden, ende 3 staecken 15.a.20 voeten lanck, 18. a 20 duymen dick naer de dickste kandt, alles op penen van militaire Executie in cas van naerlaetentheyt. Actum Ruremonde den 9 Oktober 1701. Geteeckent Le Comte de Hornes".

© H. Brueren  november 2006