ARCHIEFVARIA                            Archiefvondsten Overkwartier van Gelre
 

KLIK DE GEWENSTE ONDERWERPEN AAN OM NAAR DE PAGINA TE GAAN

100  HEERLIJKHEID BAARLO  

                                             

101 Grens vaststelling tweeherig Baarlo 1738                       

102 Belastingkantoor te Baarlo in 1679

103 Zout verpachting te Baarlo in 1771

104 Hof de Voort te Baarlo 1447

105 Molen op Soeterbeek 1604

106 Het Maashuys te Baarlo 1782

107 Vrijstelling van extraordinaire diensten

108 Moord in Baarlo in 1757

109 Paardendiensten in Baarlo 1726

110 Paardendiensten in Baarlo 1793

111 De Sprunck te Baarlo

112 conflict de Sprunck in 1620

113 Boekenderhof te Baarlo pachtcontracten 1574-1772

114 Het Cruys Valderen en de Enke Voord

115 Bouw van een brug te Baarlo in 1773 

116 De perikelen  rond de bouw van een gevangenis en de onenigheid in Baarlo.

117 Onder dwang van militaire executie

118  Pioniersdiensten door inwoners van Baarlo in 1759 

119  Zeer hoog oplopende adelijke twist in Baarlo rond 1710

120  Opdracht tot werken aan de vesting te Geldern

121 Geding van  Laer Honlo contra de Bierens 1687 (wegens verkoop van de (halve) Heerlijkheid Baarlo)

122  Leen  Lijfgewin en Cijnsboek  van de Borch Baerlo (reglement) 

700 DE BUURTSCHAP OIJEN 

701 600 jaar Oijen

702 Oijen in de middeleeuwen 

703 Oijen en de bewoners

704 huis Oijen (het Huuske) 

705 Rampzalige toestand rond 1720

706 Inwoners Oijen in 1719

707 Maria Kapel bij Huize Oijen Kessel 

708 Kaart Oijen na 1825

800 AMBT KESSEL

801 dorpen in het Ambt Kessel

802 troepen tijdens de Spaande Successie oorlog

803 Tractaat van de Peel 1716

804 lastenverdeling van de dorpen in het Ambt Kessel 1692-1792

 

900 OVERKWARTIER VAN GELRE

901 indeling overkwartier 1580

902 Verkoop van de heerlijkheden in 1673

903 vrijstelling van extraordinaire diensten

904 Tractaat van de Peel (verwijzing)

905 oude notitie betreffende de stad Venlo 1333-1733

906 Landlopers tijdens de Spaanse Successie oorlog


1000 DE 2e WERELDOORLOG

1001 Herinneringen van een 80-plusser aan de 2e wereldoorlog