ARCHIEFVARIA                            Archiefvondsten Overkwartier van Gelre
 

301

KERK BAARLO IN 1498                                                                                                                                                                                                                                          

Op 2 april 1498 heeft het Kerspel Baarlo  “vier off vijff boenre” (ongeveer 4 ½ hectare grond verkocht aan de Karthuisers van Roermond die toen eigenaar waren van de boerderij Boekenderhof waar thans het paardenbedrijf Stal Hendrix is gevestigd. De opbrengst diende voor het financieren van de “aanmerkelijke last” die het Kerspel had aan de gebrekkige toestand van de toren van de kerk.

Van oudsher waren het onderhoud en de kosten van de toren ten laste van het Kerspel (gemeente) in verband met de openbare functie die de kerktoren had bij onraad en diende tot alarmering van de gemeenschap. Hieruit blijkt dus duidelijk dat in 1498  in Baarlo reeds een kerk was die een toren had.  Tevens blijkt uit dit stuk dat het Kerspel Baarlo in 1498 nog niet in het bezit was van eigen een schepenbank zegel. De tekst luidt als volgt:

"Wir scepen en gemeijne haben ind Kerspellude des Kerspels en gericht van Baerle in den lande van Kessel gelegen doen kont allen lieden, alsoe wir bij consent ind orloff des hogeborn doorluchtigen fursten ind Heer onss genedigsten alreliefsten her Kaerle hertog van Gelre ind van Gulik and Greve van Zutphen ome onsen mercklicken last ons Kerspel heeft inde besonder van gebrecke  noit bouwens onser Kerspels Kircken aen der thoeren en anders met mack kan deren sementlick overen komens sijn, der gemeijnten onss Kerspels soo voele uijt te slaen, en te verkoupen, dair mit wir den vurgenn. last ind Komer scutten mogen, ind soe wir dan met overdraegen sijn eijn stuck gemeijnten gelegen vur der Carthuser hoeve van  Ruremunde in onsen kerspel   etc.etc"

Het eindigt met:

"Sonder arglist end des ter konden ind te getuige ind want wir scepen en gemeijnte nabern ind Kerspel lude vurss. selve geenen zegelen hebben soo hebben we gebeden die Eersaem aen onse lieve Joncker Sijbert van Montfort ind Vullinck van Kessel Hennex son, alse ingeseten hoeveliede des vurgenn. Kerspels dat sij ije zegelen vur ons ind onse nacomelingen aen desen brieff hangen willen, dat we Sijbert vrens ind Vullinck geerne gedaen hebben gegeven int jair onss Heer Dusent vierhondert acht en negentich des tweeden dachs in den Aprille des maents."

Ral 14.D049 nr. 292

© H. Brueren  november 2006