ARCHIEFVARIA                            Archiefvondsten Overkwartier van Gelre
 

                    

401  Belastingen

De mensen moesten vroeger ook belasting betalen, dat is dus niets nieuws, maar de manier waarop was wel heel anders dan nu.

Zo moest o.a. het zo genaamde kopgeld worden betaald, het ging over de mensen die er woonden, bijvoorbeeld mannen 1 vrouwen en kinderen boven de 12 jaar 1/2 rijksdaalder, dat gold ook voor knechten en dienstmaagden. De bewoner (het hoofd van het gezin) van een huis moest deze afdragen aan de schatheffer die langs de huizen ging. Deze wijze van belasting ophalen is voor ons nu een groot voordeel, de schatbewaarder ging steeds dezelfde route, zodoende is het nu mogelijk te reconstrueren waar de mensen woonden, aangezien veel lijsten bewaard zijn gebleven.

Zo ook onderstaande lijst van de beestenschat in Kessel, waarbij kan worden afgeleid wie ongeveer waar woonde en vooral hoeveel vee zij bezaten.

Zo kan o.a. worden afgeleid welke mensen buiten het dorp woonden, deze hielden n.l. een aantal ganzen voor de beveiliging. Ganzen zijn waakzaam en alarmeren als er onraad is.

Later vanaf 1713 tot 1794 in de Pruisische tijd moest o.a. belasting worden betaald over de schoorstenen en de ramen in huis. Een gevolg daarvan was dat de mensen grote ramen gingen dichtmetselen. Er werden veel ramen dicht gemetseld en om dat niet te laten opvallen ging men de huizen wit verven. Zo is ook het witte stadje Thorn ontstaan.

©. H. Brueren

Schatlijsten Beestenschat Kessel  1719