ARCHIEFVARIA                            Archiefvondsten Overkwartier van Gelre
 

402 

PRIJZEN IN DE 18E EEUW

In de 18 e eeuw werd bij de Putt Eijck (Putting) diverse andere zaken verkocht en prijzen berekend voor verleende diensten.

Het is interessant om eens te kijken hoe toen de prijzen lagen tegenover nu, heden ten dage.

1771

1 boom gestaan hebbende aen de hoff  82 guldens 10 stuivers

enighe dunnen eijcken boomkens gestaen hebbende aen den wegh comende van den Uijlandt en leijdende langs de Pannekoij  naer de Bosch heide 103 guldens 5 stuyvers

alsnoch verkocht aen de Mulder van Kessel 4 dennen boomen uyt het dennen bosken aen de Pannekoy voor 34 guldens

alnoch aen Engelbert Stoex een doodt eijken boomken voor 6 guldens 5 stuyvers

1760

arbeidsloon voor het maken van schansen 1 1/2 dag 18 stuivers

1 korte en 1 lange dag arbeidsloon 1 guldens 6 stuivers 1 oort

400 bossen stro 20 gulden

1 dag arbeidsloon 12 stuivers cleefs

1764

vracht voor 1 kar rogge van Kessel naar Venlo te brengen 15 stuivers

loon voor 4 korte dagen 2 guldens 8 stuivers = 48 stuivers = 12 stuivers voor een korte dag

loon voor 2 lange dagen 7 guldens 16 stuivers 3 oort

1764

20 cleene dennen tot keepers voor 22 gulden= 1 gulden 2 stuivers per stuk

verkocht enighe doode eijcke boomkens gestaen hebbende langs den wegh aen de Pannekoij voor

45 gulden

alnoch een boomken voor 2 gulden 5 stuivers

aen den selven eenen eijcken boom voor 16 guldens

aen den mulder van Blerick eenen dennen boom gestaen hebbende op den boomgart tegen het kasteel voor 15 guldens

1765

aen Jan Geelen voor 7 lange dagen 4 guldens 19 stuivers 3 oort

aen den selven 3 korte dagen 1 gulden 16 stuivers

16 aug. 1774 (rekening van Peter Joosten bewoner van de Pannekoij))

10 karren stenen gehaald bij de Roffaert en naar de Puttingh gebracht  5 guldens

(10 stuivers per kar afstand enkele kilometers)

59 karren (vebleck?)hout naer Venlo gebracht 29 guldens 10 stuivers

9 daegen eerdt gegraeven in de nije weij 13 guldens 10 stuivers

10 karren mest gehaald te Baarlo en naer de nieuwe baent gebracht 5 guldens

3 karren pannen te Tegelen gehaald en naar de Puttingh gebracht 3 gulden

16.0514 Familie D’ Erp Baarlo inv. nr. 2

© H. Brueren  november 2006