ARCHIEFVARIA                            Archiefvondsten Overkwartier van Gelre
 

405 

 PAARDENDIENSTEN GELEVERD VANUIT KESSEL in 1757

De baron van Glazenap ging vanuit Tegelen op reis naar Roermond, daarna naar Kaldenkirchen en Hinsbeck en gaf de schepenen van Kessel opdracht om twee paarden te leveren in Tegelen, om naar Beesel te rijden, waar deze paarden zouden worden gewisseld voor twee paarden eveneens uit Kessel.

"Den 6e deses heeft den heer Glasenap aen ons ondergeschreven schepenen geordonneert, van den 7 dito s'morgens heel vroegh op de Houtmoolen te Tegelen te besorgen twee paerden om met deselve naer Besel te rijden, in welck dorp twee andere paerden insgelijx uijt Kessel geordonneert wiert verdigh te staen, om met de selve naer Ruremonde te rijden, welcke twee eerste paerden te Besel tot retour van den voorsegden heer Glasenap hebben moeten waghten, als wanneer met deselve paerden van Besel naer Kessel en Holmoolen, vandaer met een paert naer Kaldenkrcken en weder met hetzelfve naer de Holtmoolen en met beijde paerden ten selven avont offte naght van de Holtmoolen naer Hinsbeck en soodaenigh afgereden en verhit, dat de selve tot geenen arbeijt bequaem sijn, ja selft perijkel bij te verwaghten is, in oirconde der waerheijdt soo hebben wij dese geteeckent, Kessel den 9 julie 1757 Wilh. Klaassen Joegem Kessels”   

© H. Brueren  november 2006