ARCHIEFVARIA                            Archiefvondsten Overkwartier van Gelre
 

409 

 Een oude munt       

Oord Luik 1744 met buste St. Lambertus op de voorzijde en op de achterzijde de tekst sedem vacantie wat betekent dat de bisschopszetel op dat moment vrij was.

Deze munt 24-04-2005 gevonden op de boerderij Kopenhof in vroeger eeuwen genaamd Duijckershof Oijen 8 Kessel van de familie Peeters.

Het betreft een Liard van Luik met op de voorzijde een afbeelding van St. Lambertus  Met de tekst ST LAMBERTUS PATRO LEOD het geen betekent St. Lambertus patroon van Luik. Deze Heilige werd in Maastrichtvermoord en in Sint Pieter - Maastricht  begraven. Later is hij overgebracht naar Luik en aldaar begraven en wordt er vereerd als de beschermheilige van de Stad.

Op de achterzijde staan een viertal wapenschilden afgebeeld, waaronder het schild met de drie hoorns van het land van Horne en het jaartal 1744. Er staat vermeld in het latijn “SEDE VACANTE DEC ET CAP LEOD ” wat betekent vacante zetel ”.  De munt werd in dat jaar geslagen waarschijnlijk wegens de wisseling van de Prins - Bisschop van Luik. In 1744 werd n.l. een nieuwe Prins – Bisschop benoemd Jean Theodore de Baviere.

De duit was een munt van geringe waarde n.l. 5/8 cent, hetgeen in die tijd natuurlijk beduidend meer was dan de cent van tegenwoordig. De munt is vervaardigd van koper. De tegenwoordige waarde als antieke munt bedraagt enkele Euro’s.

De plaats waar hij is gevonden, is de tuin naast de boerderij.  

Hub Brueren is reeds vele jaren bezig met een onderzoek naar deze zeer oude boeren hof ten tijde van de munt Dijckershof genaamd en zal te zijner tijd met een publicatie komen.

De reden van de zoektocht met de metaaldetector is gelegen in het feit dat E. Brueren-Peeters zich herinnert dat haar vader Herman Peeters het navolgende heeft verteld:

Tijdens de 2 e wereldoorlog waren in november 1944 de Engelse soldaten hun komen bevrijden. De Duitsers werden tot over de Maas terug gedreven. s’ Nachts kwamen er echter Duitse patrouilles de Maas over en kwamen dan in contact met de Engelsen. Op een nacht hoorde hij buiten veel kabaal en schieten. Toen het rustig werd hoorde hij een Engelse soldaat kermen.  Hij durfde echt niet naar buiten, hij was de dag ervoor door een Duitse soldaat door de mouw geschoten doch niet gewond geraakt, het was immers levensgevaarlijk. Tegen de morgen kwam een Engelse jeep en heeft de soldaat mee genomen. Later toen alles rustig was en het inmiddels licht was geworden buiten waagde hij zich naar buiten en vond een hand met een ring aan een vinger. Hij heeft de hand opgepakt en in de tuin begraven. Lies heeft steeds gedacht, naar die hand moeten wij gaan zoeken en als het kan de ring teruggeven aan de familie in Engeland.

Dus werd na lang aarzelen Herman Mertens ingeschakeld die er wel voor voelde om de hand te gaan zoeken.  Ton Weijers woonachtig in de Helling in Baarlo, die reeds vele jaren actief is in het opsporen van oorlogs - herinneringen werd door Herman gepolst en wilde wel komen zoeken met zijn metaaldetector. Op zaterdag 24 april 2005 werd de zoektocht ingezet. Het was zoeken naar een speld in een hooiberg, aangezien de exacte plaats niet bekend is. Aangezien Herman Peeters niet meer in leven is wordt het dus zeer moeilijk om de exacte plaats te achterhalen. Enkele mensen uit Oijen hebben het verhaal bevestigd, doch weten ook niet de exacte plaats.

Helaas heeft de speurtocht niets opgeleverd… maar toch… een oude munt uit 1744.

© H. Brueren