ARCHIEFVARIA                            Archiefvondsten Overkwartier van Gelre
 

411 

Tol op de Maas in Kessel

Uit historisch onderzoek is gebleken restanten aanwezig zijn van ee burcht die gebouwd moet zijn in de 9e eeuw. Het betrof hier muren van twee meter dik gemaakt uit oersteen  en maaskeien met daarop een vierkante houten woontoren van 15 meter. Het doel van de toren was om het scheepvaartverkeer op de rivier te controleren en tol te heffen.  

Uit bovenstaande blijkt dus dat er al héél lang tol werd geheven op de Maas bij het kasteel in Kessel.

In ons onderzoek hebben wij veel lijsten gevonden van wat er zoal over de Maas werd vervoerd in de loop van eeuwen. Veel bouwmaterialen etc.

Zo ontdekten wij lijsten van wapentransporten over de Maas tijdens de Spaanse successie- oorlog in opdracht van de Koning van Pruissen waarbij onderstaande lijsten getuigen. Overigens blijkt ook dat er geen tol werd geheven over deze transporten. (Snaphanen zijn geweren).