ARCHIEFVARIA                            Archiefvondsten Overkwartier van Gelre
 

 413  Troepenverplaatsingen tijdens de Spaanse Successieoorlog over de Maas in Kessel in 1710-1713

 Tijdens de Spaanse Successieoorlog (1701-1714) waren de Zuidelijke Nederlanden, waaronder delen van het huidige Limburg, betrokken bij het conflict. Het gebied was destijds onderdeel van de Spaanse Nederlanden, die in handen waren van de Habsburgse monarchie.
Het gebied werd regelmatig bezet door verschillende strijdende partijen. De legers van de Grand Alliance (waaronder Engeland, Nederland, en Oostenrijk) en die van Frankrijk vochten om controle over de Zuidelijke Nederlanden, wat ook invloed had op delen van Limburg.
De Spaanse Successieoorlog eindigde met de ondertekening van de Vrede van Utrecht in 1713.
Deze vrede had gevolgen voor de territoriale grenzen in de Zuidelijke Nederlanden. Een deel van Limburg, waaronder steden als Maastricht, kwam onder de soevereiniteit van de Nederlandse Republiek, terwijl andere delen in handen bleven van de Oostenrijkse Habsburgers.

Onderstaand  de transcriptie van de veergelden die de respectievelijke pachters verdienden op diverse plaatsen aan de Maas bij het overzetten van de troepen. Ook een schematisch overzicht van de aantallen manschappen, paarden, karren etc. 

Interessant is te zien dat tijdens een zeer hoge waterstand in de Maas van  1-11- 1711 tot 5-12-1711 alle veerboten tussen Venlo en Stevensweert naar Kessel werden gedirigeerd om in totaal over te zetten aan Pruisische troepen:                     6000 ruiters, 320 wagens, 250 karren, 1780 paarden en 4000 soldaten. Alleen de oevers in Kessel waren hoog genoeg om de overtocht te kunnen maken.

Ook in  februari 1713  had de Maas hoog water.

Door dit document  krijgt men een inkijk in de oorlog.

Bron: HCL  16.1111/2 nr. 617 Huis Kessel