ARCHIEFVARIA                            Archiefvondsten Overkwartier van Gelre
 


603 

Kerkvisiaties.

De Bisschop bezocht zijn parochies geregeld om toezicht te houden op een getrouwe ambtsuitoefening en leerzuiverdheid, nalatigen te vermanen en kerken en scholen met raad en daad ter zijde te staan.

Hiervan werden verslagen gemaakt die zijn gearchiveerd in het archief van het Bisdom dat wordt bewaard in het HCL te Maastricht.

Inventarisnr: 74-11

Folio: 14r

Parochie: O.L.V. Geboorte

Plaats: Kessel

Dekenaat: Kessel

Datum visitatie: 14-7-1725

Opmerkingen:

De heer beneficiant van het Heilige Kruis in de parochiekerk van Kessel dient op gepaste wijze schriftelijk op de hieronder gestelde vragen te antwoorden.

Hij dient zijn naam te vermelden en sinds wanneer hij aangesteld is. De eerwaarde heer Theodorus Jansen en aangesteld 6 oktober in het jaar 1684.

Wie is van dit beneficie van het Heilige Kruis de patroon (collator)? Het is de hoogeerwaarde en edele heer baron van Merwijck.

Of hij stichtingsbrieven heeft. Nee

Welke lasten rusten er op ? Wekelijks een mis.

Of hij persoonlijk resideert. Nee.

Of het altaar ervan ingewijd is. Nee.

Of het eigen ornamenten heeft. Nee.

Wie daarvoor verantwoordelijk is. De rector van hetzelfde altaar.

Hoeveel inkomsten het heeft. Ongeveer 17 malder rogge van de kleinere maat en ze moeten iedere keer 4 Brabantse stuivers geven.

Er is een kopie aanwezig van de inkomsten van de armen. Zo verklaar ik M.A. Loeijens pastoor te Kessel. (andere hand: De edele heer Matthias van Merwijck is pas rector van de kapel van de Heilige Ursula op het kerkhof. De verantwoordelijkheden zijn vanwege zijn afwezigheid niet meegedeeld. Hetzelfde geldt met betrekking tot de rector van het beneficie van het Heilige Kruis, de heer Nicolaus van Darth. De bedienaars kennen noch de lasten noch de inkomsten.

Inventarisnr: 74-11

Folio: 16r-17v

Parochie: O.L.V. Geboorte

Plaats: Kessel

Dekenaat: Kessel

Datum visitatie: 9-6-1730

Folio: 37r

Parochie: O.L.V. Geboorte

Plaats: Kessel

Dekenaat: Kessel

Datum visitatie: 19-6-1742

Opmerkingen: G. van den Broeck, rector van de Heilige Antonius en bedienaar van het beneficie van het Heilige Kruis.

Rec. Roermond 19 juni 1742 na de visitatie van de kerk van Kessel.

De heer dient op gepaste wijze schriftelijk op de hieronder gestelde vragen te antwoorden.

Hij dient zijn naam te vermelden en sinds wanneer hij aangesteld is. N.N. van Aken, aangesteld in het reële, lijfelijke en actuele bezit van het beneficie van het Heilige Kruis in de parochiekerk van Kessel in het jaar 1736, naar ik geloof.

Wie is van dit beneficie de patroon (collator)? Van voornoemde beneficie is de wereldlijk heer te Kessel de patroon.

Of hij stichtingsbrieven heeft. Nee.

Welke lasten rusten er op dit beneficie?

Van het voornoemde beneficie zijn de lasten iedere week een mis te lezen.

Of hij persoonlijk resideert. Nee.

Of het altaar ervan ingewijd is. Het is niet gewijd.

Of het eigen ornamenten heeft. Dat het geen eigen ornamenten heeft.

Wie daarvoor verantwoordelijk is. Dat ik dit niet weet, maar de kerk heeft altijd de ornamenten gegeven en de andere dingen die nodig zijn om de mis te vieren, waarvan de kerk van de beneficiant elk jaar 10 schelling krijgt.

Hoeveel inkomsten het heeft. Dat kan ik niet precies weten,

maar ik denk ongeveer 20 rijksdaalders.

Inventarisnr: 74-11

Folio: 44r

Parochie: O.L.V. Geboorte

Plaats: Kessel

Dekenaat: Kessel

Datum visitatie: 2-6-1755

Opmerkingen: Venray in het jaar 1755 op 2 juni G. A. Vander Crabben rector van het beneficie van het Heilige Kruis in de kerk van Kessel.

De heer dient op gepaste wijze schriftelijk op de hieronder gestelde vragen te antwoorden.

Hij dient zijn naam te vermelden en sinds wanneer hij aangesteld is. Gerardus Antonius Vander Crabben, aangesteld op het feest zelf van de Ten-Hemel-Opneming van de Heilige Maagd Maria in het jaar 1745. Wie is van beneficie de patroon (collator)? De edele, zeer illustere vrijheer van Kessel Guillelmus Antonius van Merwijck.

Of hij stichtingsbrieven heeft. Hij antwoordt ontkennend.

Welke lasten rusten er op dit beneficie?

Hij antwoordt: iedere week een mis lezen bij het altaar van het Heilige Kruis in de kerk van Kessel, zonder dat dag en uur bepaald zijn.

Of hij persoonlijk resideert. Hij antwoordt ontkennend.

Of het altaar ervan ingewijd is. Hij antwoordt bevestigend.

Of het eigen ornamenten heeft. Hij antwoordt ontkennend.

Wie daarvoor verantwoordelijk is. Hij antwoordt: voor zover ik weet, de kerk.

Hoeveel inkomsten het heeft. Hij antwoordt: het heeft 17 1/2,

Ik bedoel zeventien en een halve malder rogge, waarvan een (vanaf welk moment weet ik niet) is gekocht voor 150 gulden Roermonds geld, die dan zijn uitgezet aan de gemeenschap van

Kessel tegen 3 procent.

Bron:  HCL Kerkvisitaties Bisdom