ARCHIEFVARIA                            Archiefvondsten Overkwartier van Gelre
 

604

Altaar in de parochiekerk van Kessel gewijd aan God en de Heiligen Michael en Gregorius in 1400

 “anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo mensis junii die quinta”  (5 juni 1400)
De aartsdiaken van Kempenland verklaart dat Mathias de Kessel, ridder, hem heeft verhaald dat voorheen Kathrina de...., weduwe van Zibertus de Kessel, ridder, zijn vader, renten op goederen had gegeven ten behoeve van een altaar in de parochiekerk te Kessel gewijd aan God en de heiligen Michael en Georgius, ter waarde van achttien malder rogge min een vat. Mathias de Kessel heeft nu de inkomsten verhoogd met een rente van zeven malder rogge plus een vat ten laste van zijn cijnsgoederen in de parochie Neer genoemd tghenen Walde, onder voorwaarde dat hij het vergevingsrecht zal bezitten en dat de rector van het altaar wekelijks twee missen leest in de parochiekerk. Op verzoek zal de rector deze missen lezen in het woonhuis van Mathias in genoemde parochie en in dat van wijlen zijn moeder Kathrina. De rector zal dan de maaltijd genieten aan de bovenste tafel. De aartsdiaken keurt de schenking onder genoemde voorwaarden goed.
Bezegelaars: de aartsdiaken, Mathias de Kessel en Rennerus, pastoor te Kessel. De rente van achttien malder rogge wordt geheven onder andere van percelen te Leverloe, te Roggel, te Kessel-Eik, van het goed geheten die Rodebosche te Kessel, een perceel aldaar geheten antiquum castrum, te Baarlo van een perceel geheten die Haert en van een perceel geheten Moesijseren.
Authentiek afschrift op papier, RHCL Officialaat Bisdom Roermond Regesten inv.nr. 78 procesnr. 750. Zie regestnr. 5.