ARCHIEFVARIA                            Archiefvondsten Overkwartier van Gelre
 


600 jaar OIJEN

Inleiding.

Al heel lang geleden woonden er mensen aan de Maas in het tegenwoordige Oijen, niet te verwarren met het dorp Oijen gelegen in Noord- Limburg, in de voormalige gemeente Broekhuizen. Het is vooral oppassen niet de verwisseling van feiten met voornoemde dorp Oijen te maken. De namen waaronder Oijen on de loop der eeuwen wordt vermeld in de archieven verschillen nogal, zo wordt onder andere genoemd OHE – OEY – OEDE – OOY Tegenwoordig wordt in het Limburg dialect de naam UUE gebruikt. Het was een buurtschap waarin diverse boerderijen waren gevestigd rond het huis Oijen dat zeer waarschijnlijk uit de 12e eeuw stamt, waarvan er enkele boerderijen aan de bezitters van dit huis toebehoorden. Anderen waren allodiaal (geen leengoed).

De naam Oijen betekent: vruchtbaar alluviaal land aan een waterstroom Alluviaal= een alluviale bodem bestaat uit door een rivier aangeslibde bodem, dit is een rijke, vettige bodem.    Sinds eeuwen hebben de bewoners te maken gehad met overstromingen van de Maas. De oudste vermelding van de bewoners die wij hebben kunnen vinden is een schat- lijst (belasting) uit 1497. Hierin staan namen vermeld van 7 boerderijen, terwijl er een document is van de jaren dertig van 1430 de (vijftiende eeuw) , betreffende de stichting van een tiende voor het Heilig Kruisaltaar in de kerk van Kessel, op de boerderij Duijckershof.     

Er was een kapel in het Huis Oijen waar regelmatig Missen werden opgedragen er was een priester aan verbonden. Er werd ook onderwijs in catechismus gegeven. Sinds mensen heugenis heeft Oijen altijd tot de parochie Kessel gehoord, echter omstreeks 1850 was er sprake van dat Oijen tot de parochie Baarlo zou gaan behoren, het lag immers op de grens tussen beide dorpen en de (meeste) inwoners gingen in Baarlo naar de kerk. Mogelijk dankzij de rondgang die de koster van Kessel toen in Oijen langs ieder huis maakte en in tranen smeekte om bij Kessel te blijven, is het toen zo gebleven. Het was immers een deel van zijn inkomen. In de jaren na de 2e wereldoorlog ging Oijen daadwerkelijk tot de parochie Baarlo behoren. Door de eeuwen heen werd de belasting thuis opgehaald en daarbij werd dezelfde route genomen. Hierdoor is vast te stellen, wie waar woonde. Al met al is het een hele puzzel geweest die enkele tientallen jaren in beslag heeft genomen.  Uiteindelijk zijn er zoveel gegevens dat we nu tot publiceren kunnen overgaan. Wij adviseren U regelmatig een kijkje te nemen bij deze rubriek aangezien het onderzoek doorgaat .

We wensen U veel leesplezier!

© Hub Brueren   Juli 2021