ARCHIEFVARIA                            Archiefvondsten Overkwartier van Gelre
 


703

Oijen en de bewoners

De oudst mij bekende gegevens van bewoners van Oijen stammen uit de jaren dertig van de vijftiende eeuw. (1430) Nog voor dat Amerika werd ontdekt door Christopher Columbus.

Daarnaast zijn er lijsten van gegevens over de bewoners uit de jaren negentig van de zestiende  eeuw. (1590) Het betreft een lijst van de schatheffer over het ophalen van belastingen.

Hieruit blijkt dat 7  boerderijen aanwezig zijn.

Uit de jaren van de vijftiende eeuw zijn er meer gegevens gevonden.

Onderstaande lijst geeft aan de eigendommen van  percelen (allodiaal bezit)  

Het zijn dus niet de boerderijen, waarvan cijns en “kopgeld” werden opgehaald.

Oijen  landschat  jaartal 1640            

1) Jonker Roeffert nu gebruijker Anholt met parttyen sijeventhien gulden vier stuyvers    

2) Jonker Geurdt Roeffers van doit  kempken van Jan ingen Rijdt vijff stuyver een duit           

3) Hendrik Bhuller ende Joffer Marije van Kessel van den haeff tot Oijen elff gulden vijfthien stuyver               

4) Jan  ingen Rijdt drij gulden twee stuiver een oordt een duijt          

5) Joffer Roeijen hoeff en gebruiker Katterijne Stons tot assell op den grooten hoeff elff gulden vijfftien stuivers  

6) Jonker Hardenraaij van die Middelt gelegen tot Oijen acht gulden vijff stuiver  

7) Bormans hoeff vijff gulden vijftien stuijver  noch van het nuij erff twaalf stuiver een oordt         

8) Jan Burskens met het nuije eerff enen gulden thien stuyver                   

9) Pastor tot Kessel van die thien onder Oijen gelegen vijff gulden ses  stuver  

Voorlopige conclusie de hof tot Oijen is waarschijnlijk de boerderij gelegen bij huis Oijen, soms wordt ook mee bedoeld de latere “Duijckershof” o.a. bij de overgang van de fam. Holtmeulen  

1.         Huis Oijeni

2.         Een bosje behorende bij de boerderij Jan ingen Rijdt

3.         Boerderij behorende bij huis Oijen  

4.         De boerderij van Jan ingen Rijdt

5.         Vermoedelijk de boerderdij  de “Koustal” of daarnaast gelegen  “Quiten”

6.         De Middelt

7.         Duijckershof (ook wel genaamd Bo(e)rmanshof)

8.         Alodiaal bezit van Jan Beurskens  (pachter op de Middelt)

9.         De tiende van de parochie Kessel gelegen te Oijen.

Voor het jaar 1777 hebben wij de navolgende bewoners kunnen reconstrueren:

Joannes Smeets  pachter

Joannes Jacobs op Himmeray (Hummeren) pachter

Joannes Spee op de toenmalige boerderij genaamd  "De Erf" eigenaar

Deze boerderij is rond 1925 afgebroken toen de tegenwoordige "Nieuwe Erf "  werd gebouwd.

Jacob Peters op Dijckershof pachter, (vanaf  1780 eigenaar)

Hier is de bijnaam "Koêpen" (afgeleid van Jacobus ontstaan), zoals de boerderij tegenwoordig wordt genoemd.

Petrus Mertens op "de Middelt" (pachter)

(De "oude Middelt" was gelegen tegenover de oude Kaesstal en is rond 1825 afgebroken , toen de tegenwoordige hoeve "De Middelt" is gebouwd.)

Jan Mertens op de boerderij later genaamd "Quiten" pachter

Deze boerderij lag naast "de Kaesstal" en is afgebroken.

Wed. Willem Kessels op de "Kaessstal" pachter

Gerard Hendrix op de later genoemde "Rieterhof"  pachter

De "Rieterhof" ook wel genaamd "in gen Rijdt"  lag rechts langs het weggetje tegenover  "de Kaesstal"  net voor huize Oijen.

Jannes Janssen op de boerderij  "de Boshoek" pachter