ARCHIEFVARIA                            Archiefvondsten Overkwartier van Gelre
 


706

Inwoners Oijen in 1719

Zoals overal moesten ook de inwoners van Oijen belasting betalen. Deze werd geheven door de schatheffer die ter plaatse de belasting kwam ophalen. Er moest worden betaald voor het vee en ook voor de bewoners het z.g. "kopgeld".  In onderstaande lijsten kunnen de inwoners van Oijen in 1719 worden gereconstrueerd.

Ganzen werden gehouden om het erf te bewaken, zij alermeren bij onraad.

Beestenschat 13 februari 1719

Aan schat te betalen:

1 koe               4 shillingen

1 rund            2 shillingen

1 schaap         2 stuyvers

1 bij                 2 stuyversw

1 gans             2 stuyvers

In Oijen woonden de navolgende mensen met hun gezin, knechten en dienstmaagden:  

                                               koeien  runderen  schapen bijen   ganzen          rijksdaalders   schillingen       stuivers

Jan in Boshoeck                      4          3                8                                 1                                  3                      1                      0          

‘t Huys Oijen                             5          4             37                                                                      5                      2                       0

den Scheper                                                           10                                                                      0                      2                       2

Jan Wijnen                                  2                           3               19             1                                  1                      7                       4

Guertrin in de Rijt                   1                                                                                                      0                      4                      0

Tilman Buerskens                   5          2             35               8             2                                   4                      7                       0

Willem Schaefels                     5          4               4                               5                                    5                      3                       0

Peeter Jacobs                            3          2               6                                2                                   2                      2                       4

Guert Joosten                            4          4            10                               4                                 3                      4                       4

Francis aen Hummeraey                                   10                                                                  0                      3                        2

Tis Spee                                        3          1                2             29                                                  3                       0                      2

Reijnder Reijnders                 3          2              12                               3                                  2                      5                       0

TOTAAL                                     33        22          137           56            18                               28                    40                   18

Capitatielijst 18 januari 1719

                                                  man  vrouw  zoon   dochter     knecht  maagd             pattacons      shillingen

Jan in de Boshoeck              1          1                                                  2          2                              1                     6 

’t Huys Oijen                           1                                                                3          1                              0                     7

Jan Wijnen                              1            1                                                                                                1                     0

Guertie in de Rijt                  --         1                                                                                                  0                     3

Tilman Buerskens                 1          1                                                                1                               1                     1

Willem Schaeffels                1          1                                                   2          1                                1                     5                      

Guert Joosten                         1          1                                                   1          1                               1                     3

Francis aen Hummeraey    1          1                                                                1                              1                     1

This Spee                                    1                     1            1                                                                        1                     0

Reinder op den Bosacker   1                   1                                                       1                              1                      1


Totaal                                           9          7          2          1                             8          8                            8                     27

Opmerkingen:

- hoewel de Boscakcer nooit tot Oijen werd gerekend is deze boerderij thans in de buujrtschap opgenomen.

- Peeter Jacobs ontbreekt op de capitatielijst

- opmerkelijk is dat Tilman Buerskens veel vee had, doch geen knecht. (Dit kan tijdelijk zijn geweest).  

Bron:  RALM 01.038 nr. 115 Schepenbank Kessel 

Uit bovenstaande grafiek blijkt dat Oijen een hoge veebezetting had ten opzichte van het dorp Kessel.  In Oijen waren in verhouding veel schapen en bijenvolken, dat komt omdat de Oedste heide,  nabij was en erg geschikt voor het houden van schapen en bijen.   Tevens valt het op dat het aantal ganzen in Oijen hoog is, dit wordt verklaard doordat de ganzen als bewaking dienden van de erven en Oijen afgelegen was. Ganzen geven bij onraad een signaal af.    

© H. Brueren