ARCHIEFVARIA                            Archiefvondsten Overkwartier van Gelre
 

 

 

709

Landschat 1640
De belastinginning werd bij opbod periodiek vergeven, degene die werd aangesteld als schatheffer liep altijd dezelfde route.
Dat gegeven helpt bij het vast stellen wie waar woonde.
In Oijen werd altijd dezelfde route gelopen beginnend bij het huis Oijen.
Een hele puzzel aangezien de boerderijen nogal eens van naam wisselden. Vaak werden verschillende boerderijen hof tot Oijen genoemd.

OIJEN 1640

1) Jonker Roeffert nu gebruijker Anholt met parttyen:    sijeventhien gulden vier stuyvers
2) Jonker Geurdt Roeffers van doit kempken van Jan ingen Rijdt:    vijff stuyver een duit
3) Hendrik Bhuller ende Joffer Marije van Kessel van den haeff tot Oijen:    elff gulden vijfthien stuyver
4) Jan ingen Rijdt:    drij gulden twee stuiver een oordt een duijt
5) Joffer Roeijen hoeff en gebruiker Katterijne Stons tot assell op den grooten hoeff:    elff gulden vijfftien stuiv
6) Jonker Hardenraaij van die Middelt gelegen tot Oijen:    acht gulden vijff stuiver
7) Bormans hoeff:    vijff gulden vijftien stuijver
noch van het nuij erff twaalf stuiver een oordt
8) Jan Burskens met het nuije eerff:    enen gulden thien stuyver
9) Pastor tot Kessel van die thien onder Oijen gelegen:    vijff gulden ses stuyver


Toelichting:  

1. Huis Oijen
2. Een bosje behorende bij de boerderij Jan ingen Rijdt
3. Boerderij gelegen bij huis Oijen
4. De boerderij van Jan ingen Rijdt (Rieterheufke)
5. de boerderdij  de “Koustal”
6. De Middelt (is na 1825 afgebroken en vervangen door de Middelt aan de Onderste weg)
7. Duijckershof (ook genaamd Lennaert De Laethof, Bormanshof en Kloosterhof)
8. Allodiaal bezit (nieuw erf, dit is een ontginning) van Jan Beurskens, pachter op de Middelt.
9. De tiende van de parochie Kessel gelegen te Oijen.
Bron: Ral 01.038 nr. 98
 H. Brueren