ARCHIEFVARIA                            Archiefvondsten Overkwartier van Gelre
 

901

ANNO 1580 is het over- kwartier afgesplitst van de drie andere en als volgt ingedeeld:

3 besloten steden:

Roermond Venlo Gelder

4 ambten:

Kessel Montfort Gelder Crieckenbeeck

ambt Kessel:

20 dorpen: Venray Sevenum Helden Kessel Bree Blerick Swolgen Broekhuysenvorst Baerlo Wanssum Horst Gribbenvorst Lottum Broeckhuysen Blitterswijck Merlo Thinray Oerloe Geisteren Oeyen

ambt Montfort:

Echt (stedeken) met zijn 5 gehuchten Ohe ende Laeck Roosteren Bracht Niestadt (stedeken) Besel Belfelt Swalmen Elmpt Vlodrop Postaert Bergh Linne

ambt Gelder:

Niekerck Vernem Sevelen Roert Schaephuysen Stenden Aldekerck Wetten Pont  Veert  Capellen  Kevelaer

ambt Crieckenbeck:

Vierssen Greeffraedt  Lobberigh  Hinsbeck Leuth Wanckum Heringen

15 andere heerlickheden ende dorpen, onder dewelcke oock noch worden gerekent

3 steden te weeten: ambt Straelen de stadt Straelen Cruchten met sijne gehuchten Weghberck ende Brempt Walbeeck Well Aerssen met sijne gehuchten Afferden

Ampt Wachtendonck Stadt Wachtendonck Middelaer Stevensweerdt de stadt Erquelens mit sijne gehuchtenhet Raeyen ofte Klein- Kevelaer de vlecke Montfort

Na de spaanse successie-oorlog  werd het Gelders overkwartier van Roermond voorlopig in een pruisische en een staatse zone verdeeld volgens de verdeling van 7 oktober 1702

PRUISSEN:

de steden: Gelder Wachtendonck Straelen Erkelenz

het ambt Gelder alsmede  Hinsbeck [uit het ambt Crieckenbeck]

de heerlickheden Middelaer Wel Walbeeck Aercen Aefferden en hunne gehuchten

alsmede de vrijheerlickheden Wickraedt, Ham  ende Horstjen met het huys Froonenbroeck

STAATS:

de steden: Ruremonde en Venlo

alsmede: ambt Kessel ambt Montfort amt Crieckenbeck [zonder Hinsbeck] en de vrijheerlijckheden daeraen paelende

Krachtens de verdragen van UTRECHT, RASTATT, BADEN, EN ANTWERPEN IN DE JAREN 1713 – 1715 wordt het Gelders Overkwartier van Roermond verdeeld in een OOSTENRIJKS - PRUISISCH – EN STAATS gedeelte

© H. Brueren  november 2006