ARCHIEFVARIA                            Archiefvondsten Overkwartier van Gelre
 

903

VRIJSTELLING VAN EXTRAORDINAIRE DIENSTEN

In het Overkwartier van Gelre waren zoals uit het onderstaande blijkt vrijstellingen gegeven voor het verrichten van extra ordinaire diensten voor bepaalde gebieden:

Specificatie soo van d’ adelijke als voordere goederen dewelcke ingevolgh van berichten  door de Regenten der Heerlijkheden  en Gemeentens van dit Gelderse District in voldoeninghe aen s’ hoffs ordonnantie van   den 4 Martij a.r. overgegeven int presteren der extraordinaire diensten geduerende desen oorlogh tot hiertoe exemt gebleven sijn:

De navolgende gebieden worden opgesomd met een omschrijving van de vrijgestelde riddermatige cq vrije goederen:

Ambt Kessel  -  Venraay  -  Amt Crieckenbeeck  - Amt Straelen  -  Nederambt Gelder  -   Vooghdije

(zie ook onder Heerlijkheid Baarlo)

RHCL 16.0503 d’ Olne Baarlo inv. nr. 10 (oktober 2006)

© H. Brueren  november 2006